19.10.05

Conference - initiative

Konference: Demografi, afklaring

Norge, Sverige og Danmark


Orienterende oplæg


Kære Jørn.

Jeg har planer om at lave en oversigt over de reelle tal for indvandring og udbredelse i DK, gående tilbage ihvertfald til omkring CPR registerets begyndelse. Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres)af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik? Har du nogen ide om hvilke resourcer dette arbejde ville kræve?

Venlig hilsen
Helmuth


Til en bred kreds af danskere, nordmænd og svenskere samt tre debat-blogge på nettet. Tag at få denne her ud til alle I kender. Anbefal den endelig til andre. Der sker snart noget, hvis dette her bliver bare nogenlunde kendt: I har muligvis set lidt af det før herfra, nogle af modtagerne, men de sidste sving er ikke de mindst opsigtsvækkende, vil jeg hævde. Jeg skal oplyse det; som andre enten ikke vil eller ikke kan. Ellers ville jeg være en pjalt. I må gerne skrive, at I har forfattet den sammen med Joern Vig, hvis det er noget, og I eventuelt lave lidt om opsætningen, hvis den f.eks. skal op på en hjemmeside - MEN IKKE ÆNDRE PÅ INDHOLDET. Jeg vil bare ikke helt ignoreres med dette bidrag, der burde vække en mindre kioskbasker-opsigt, hvis indholdet trængte ind i lidt af det brede.

Jørn

Hvorfor overdrive?
Nyt Danmark

Hvis sandheden skal frem - det skal den nok ikke

Justitsministeriet har netop udarbejdet en opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne. Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. At kriminelle gerninger udført af seneregenerationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af 'indvandrere' og 'efterkommere', som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig. Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf. Kilde:Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland: http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens Politikreds sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. http://www.lilliput-information.com/domv.html . Alligevel hævdes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt - Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke - er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os aldersspecifikt i indvandringen heller. Ser vi bort fra disse hypoteser, må vi i hvert fald spørge: Er overkriminaliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større iRingkøbing Amt samt 2 gange større i Assens Politikreds end i landet som helhed.Vi har faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.
Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet, har man måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvandrere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst af medierne.Et mere korrekt opgørelsessystem kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/atda.html

JørnHjertelig takk Informasjonene i går og statistikkene idag. Alt er av den største viktighet for oss alle,det er sikkert. De "korrekte" på alle kanter publiserer bar det som tjener egne hensikter.
F.eks har vårt Statistisk Sentralbyrå for kort tid siden publiser en fremskriving av folkemengde frem til 2050, men der finnes ikke noe om hvor stor andel av befolkningen som til de forskjellige tider og i 2050 vil bestå av innvandrere fra ikke vestlige nasjoner.Det kan jo i dagens situasjon bare karaktiseres som feilinformasjon og grov uforstand i offentlig tjeneste (Man kan også finne andre dekkende karakteristikker). Jeg har hatt i tankene om jeg kunne sende denne fremskrivningen til deg for om mulig beregne nettop disse manglende tall?

Jeg skrev for en tid siden om Norsk statistisk sentralbyrå’s Befolkningsfremskrivning til år 2050 som har den kardinale mangel at den ikke i dette arbeidet differensierer mellom etnisk norsk befolkning og innslag av etnisk fremmed befolkning! Jeg snakket nylig med ansvarlig forsker for dette arbeidet, han heter Østby og har arbeids sted SSB Kongsvinger. Han opplyste at han arbeier med en versjon som skal inneholde den nevnte differensiering og at arbeidet vil være avsluttet på slutten av inneværende år,

Bjarne

Jeg har for år tilbage - i midten af 1990-erne - lavet en separatopregning af fremmedudgifter for Norge. Og den nød stor anerkendelse blandt mange i Stortinget.

Norge har ikke en arbejdsløshed, der tåler sammenligning med den danske, der i øvrigt også svindles med i opgørelserne. Det er én ting.

En anden ting er:
Da det imidlertid er forbundet med et næsten uoverstigeligt besvær at indhente kontrollere og bruge statistik hentet fra en ny statistikkilde som Statistisk Sentralbyrå kan jeg kun opfordre til at en Nordmand tager opgaven op. Da skal jeg gerne besvare de spørgsmål, som måske kunne blive afgørende for at vi får et korrekt resultat.

Som sagerne stiller sig, arbejder jeg helt alene og har til stadighed haft en næsten umulig pædagogik-opgave med at bringe mine informationer til forståelse blandt UDPRÆGET humaniora-funderede, men stærkt motiverede folk i bl.a. Den Danske Forening, hvis statistikarbejde jeg også har udført. Jeg takker for informationerne og de pæne ord om mit arbejde.
Lad os endelig bevare kontakten.

JørnMedlem af Det Norske Storting hr. Östein henviser til IoD-analyserne, når hans parti skal give et overslag på norske fremmedforhold herunder ressourceforbruget til det formål.


Yes, exactly, that is the figure I've known since 1998, than means it will today be much more near 25%. That is the number (25-26% in the year 2003) of conscripts with obviously immigrant background. It is increasing silently and incessently, but nobody talk about that. It is a no-man's area of non-existing problems...
Some 7-8% arrive at their duty in the military, only 3-4% in the elite troups. Many drop out already when participating in IQ tests for conscripts, others get off the hook by getting physicians' certificates. Many of those who begin their military education drop out during their phlight time. But the official thesis is: 'Immigrants want to defend Sweden as do the endigenous swedes! Their talents, abilities and motivation are fully comparable to the swedish-born conscripts.' - Which is obviously total nonsense, an open lie, as everything in the field of immigration.
This whole article of Caldwell is partly very good and true, partly still eulalic and disinformed. The author has looked through only about half-part of the official lies and misconceptions. He is still in the hand of the media 'spin doctors', who try to avoid the insight that Pia Kjaersgaard is right with her Beirut comparison. Though the way to reach that stage is very long, we already are on it. Nobody in Sweden is allowed to understand population dynamics and their consequences. We have to be fully blinded until all points of no return are passed. Then, they will with pleasure take care of the notorious critics...
If I would comment this article's rather few, but very relevant misunderstandings that would be as long as the artivle itself. Reality is much worse. Mauricio Rojas f. i. is nothing more than the typical 5. colonne in a country which doesn't really like nor want him, but doesn't dare to speak out - which he is well aware of, why he hates the swedes deeply, though he - unwillingly - admires their qualities which he lacks. The same is true for Nalin Pekgul, Astudillo and in peculiar Jesus Alcalá, the head of Amnesty International, a well-known TV 'profile' and 'societal debator' and 'ethics specialist' in 1000 talk shows (a chronic lefty and lier, deemed to prison for defraudent theft of financial aid to South America - more than a million SEK!). All these people share a common problem, which unites them: They were convinced when they came to Sweden, that the goodwilling, naive swedes can be milked and bluffed and fooled and deceived for all eternity - but now they find out that there is, in fact, a limit for their generosity and naivity - they finally get angry. They turn away from their false friends. That is a problem they do not know how to handle: friendly? seductively? apologizing? appeasing? impudent? hurt? craving? audaciously? No such way is guaranteed successful to regain their trust. - So they just hate them for that. This they re-define from their own shortcoming to "the swedes' racism".

Michael


Til bl.a. de ansvarlige og vore kontakter i Norden

Den sidste sætnings oplysning i nedenstående spids fra Ekstrabladet 12/8 2004 er fejlafskrevet, fordrejet eller misforstået af enten EB eller Ritzau. 2,1 barn pr. kvinde svarer til en stabil (uændret) befolkning uden indvandring. Informationen i sidste sætning er rent vrøvl.

Hvis den svenske befolkning som angivet fødte 1,65 barn pr. kvinde, ville indvandringen og fremmedfødslerne endog mere end opveje både de ca. 22% for få svenske børnefødsler til at nå stabilitet og oveni skabe en befolkningstilvækst, der er eksplosiv, som det angives til 1 mill. oven i den 8 mill. store befolkning for 35 år siden.
De 1,65 barn er den samlede fertilitet for svenske og udlændinge, altså det vejede gennemsnittet.

1,65 =< 3,5 * 2 mill./9 mill. + 1,20 * 7 mill./9 mill.


Og det er ikke 1 mill. fremmede i dag og 2 mill. og om 23 år. Se nu hvorfor.


Det er meget værre, til 1 mill. i befolkningsvækst skal der lægges væksten fra lige så mange fremmede, der blot er blevet kaldt svenskere på papiret eller født af naturaliserede forældre. Den svenske andel af nettotilvæksten i befolkningen er negativ og endog langt mere negativ end det refereres i EB-spidsen, for svenske kvinder føder nemlig ikke mere end cirka 1,2 barn pr. kvinde, jf. http://www.lilliput-information.com/foda.html om bl.a. artikel fra Weekendavisen 23/3 2001 med titlen "Fødsler på EU-topmøde". 1,2 barn eller mindre er hen ved 43% under det tilstrækkelige til en nulvækst i svenskerantallet uden vandringer. Og Sveriges befolkning vil således heller ikke vokse med blot 1 mill. p.g.a. de fremmede de næste 23 år med uændret indvandring, men snarere med 2 mill.
Konklusionen er således, at de fremmede udgør henved 2 mill. i Sverige i 2004, og hvis det fortsætter med indvandringen og de fremmedes fødsler i Sverige, har landet fremmed-flertal om 30 år fra nu.

Kort tid efter er de fremmede også i flertal i Danmark. Det er ikke så svært.


Præcis som vi tidligere har meddelt i bl.a. vort svenske korrigerede befolkningsregnskab på:
www.lilliput-information.com/svbef04.htm

Den dansk prognose i light-udgave:
www.lilliput-information.com/edu/protek.html

Den danske prognose i tal og tabeller:
www.lilliput-information.com/prog/progno.html

Den danske prognose i grafik:
www.lilliput-information.com/edu/index.html

vh
Jørn

Referat af artikel-spids i Ekstrabladet den 12/8-2004
Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=258924

Den svenske befolkning vokser eksplosivt referat begyndt:

Sverige oppe på ni millioner indbyggere fra i dag - en million mere, end for 35 år siden -kl. 13:52 - 12. aug. 2004 Svensker nr. 9.000.000 blev født dag. Landets befolkningstal er vokset med en million på kun 35 år. Prognosen siger, at allerede om 23 år vil der bo ti millioner i Sverige. Det stærkt stigende befolkningstal skyldes sandsynligvis antallet af indvandrere, der har slået sig ned i Sverige. Fødselstallet i Sverige er kun på 1,65 børn, hvor det ifølge Ritzau ville være 2,1, når forøgelsen af befolkningen er så stor.
Referat slutEU:
Vores fremtid: interesseret?
Det er ikke fordi vi forestiller os, at du ikke kan den almindelige regning, det er kun det at vi ikke er sikker på at du har foretaget følgende udregninger for nylig.
Du skulle dog foretage dem. Så, vær så venlig, at rette os og at kommentere vores udregninger – d.v.s. lad os nyde gavn af dine synspunkter.
Dette bygger på den nyeste statistik fra EU’s statistiske kontor (tal i parentes er fra andre kilder, som f.eks. Fischer Almanach 2002-2004). Hermed vort beskedne bidrag. Så vidt jeg (= Michael Koch:) ved, har kun Morten Rasmussen, Kristeligt Dagblad den 1. december 2003 og nogle danske befolkningsvidenskabsmænd som P. C. Matthiessen og privatpersoner som Ebbe Vig i en årrække bemærket dette spørgsmål, der burde være af interesse for enhver europæisk borger.
Kategorier
Antal
1.1. 2002 havde EU's 15 lande en befolkning på 377.710.000
1.1. 2003 steg denne befolkning til ca. 379.000.000
Det betyder en stigning på 1.290.000
af hvilke var indvandrere 988.600
(af disse skønnede illegale indvandrere
og asylanter ca. 600.000)
(af disse til Nordeuropa - DK, N, S, SF, ISL ca. 60.000)

(Hele tiden er der Nostradamus'er, der uanset kendsgerningerne råber: Vi har behov for en stor indvandring til arbejdsstyrken –vi kommer snart til at mangle arbejdskraft!)

Således er indvandringen den direkte kilde til 76,6% af den totale befolkningsstigning.
(sådan har det været, i rå tal, i en årrække. For 10 år siden, skønnedes den illegale indvandring til EU til omkring 400.000, til de Nordiske lande ca. 40.000)
Dette betyder, at kun 23,4% af befolkningstilvæksten (301.400) er ikke-indvandrere, men resultatet af en naturlig befolknings-reproduktion: fødsler minus dødsfald, d.v.s. fødselsoverskuddet for totalbefolkningen - stambefolkning og nytilkommere. Hvordan skal disse 301.400 fordeles i de to sidstnævnte kategorier?
Den oprindelige europæiske stambefolkning har i mange år intet fødselsoverskud haft, tværtimod går den langsomt tilbage, mere markant i de seneste ti år. I løbet af 2002 blev dette fødselsunderskud i gennemsnit - 0,7% (- 2,3 million) for EU landene. Panik-reaktionerne på dette tal har efter vor opfattelse været noget overdrevne. Faktisk har der også været en mindre men vedvarende udvandringsstrøm fra Europa, af europæere. Andre vil tilmed hævde at Europa allerede er overbefolket.
Indvandrere/asylanter udgør i hele EU mellem 5% og 12% af den registrerede befolkning. Sammen med naturalise-rede (personer med tildelt statsborgerskab) indvandrere og næste generation af indvandrere bliver dette tal til omkring 10-22% (maksimum i Schweiz og Sverige). Derudover skal illegale og skjulte indvandrere lægges til – for Sverige alene ydeligere 20.000. Flertallet af disse indvandrere kommer fra regioner med bemærkelsesværdig høje fødselsrater (f.eks. Afrika og Mellemøsten), og de fortsætter med at vise deres reproduktions-karakteristika også i Europa.
Det er ofte blevet sagt at ikke-europæere hurtigt tilpasser sig fødselsraterne i deres nye hjemlande, men nylige studier har vist at dette er en myte. Tværtimod, endog Tredje-Verdens-familier har overikøbet stigende fødselsrater med omkring 1 procentpoint, når deres leveforhold forbedrer sig. I de Nordiske lande, hvor det sociale netværk af offentlig støtte er stærkt (i Sverige betyder det 13 gange større finansiel støtte end i Polen), kan en familie leve komfortabelt af denne ”indkomst”. At tillægge sig en ændret adfærd er et spørgsmål om generationer. I almindelighed, er indvandrernes reproduktions-rate mere end det dobbelte af stambefolkningens. I dag bidrager indvandrerne og deres efterkommere, som udgør 10% henholdsvis 22% af befolkningen, med 25-35% af de yngre skolebørn og 15-25% af de værnepligtige - en situation, der formodentlig er billedet overalt i Europa.
Vi kan gå ud fra, at omkring 12% af Europas befolkning i dag er indvandrere eller stammer fra nyligt indvandrede (et temmelig forsigtigt skøn), vi kan udregne at fødselsoverskuddet for denne delpopulation af ”ny-europæere” (45,3 million) skulle være omkring 2,6 million. Kun dette vil kunne forklare en vækst på 300.000, selvom den oprindelige befolkning fremstår med et fødselsunderskud på 2,3 million. I dette tilfælde ville indvandrernes fødselsrate dog være 5,7%, som helt klart er for meget, men vi skal huske på at unge mennesker her klart er overrepræsenteret. Forudsat de grundlæggende oplyste data er korrekte, skal der ledes efter fejl i to parametre ”fødselsunderskuddet blandt oprindelige europæere” og ”den faktiske procentandel af ”ny-europæere”” – ellers må antallet af illegale eller totalantalllet af indvandrere - nødvendigvis – være meget højere end antaget (1,29 million). Disse tre tal er i øvrigt stærkt forbundne, fordi de er bidrag til bestemte summer, som vi let kan forsvare. Disse vage talangivelser, officielt og offentligt tilgængelige, giver os en ide om på hvilket svagt stade vores viden befinder sig på – mange tal er bare kvalificerede gæt. Som et minimum, må vi dog antage at mange flere end det faktiske fødselsoverskud på 300.000 stammer fra indvandrere.
Dette betyder at ikke kun 76,6%, men langt mere end 200% af EU’s befolkningstilvækst skyldes indvandringen.
Er det godt eller skidt? Vi vil lade dette ligge, men man skulle måske være opmærksom på hvad der kan ske. Man burde se nøje på den verden og de kulturer de kommer fra. USA’s historie viser at de bringer en stor del af deres arv med sig.
Det samlede antal muslimer i Europa formodedes fornylig at være omkring 32,5 million, uden nye asylsøgere, illegale indvandrere, naturaliserede indvandrere og deres børn og børnebørn inkluderet, men nogle ikke-EU regioner på Balkan og i Rusland inkluderet. Deres totale sum kan snart nærme sig 40 millioner, de 25 millioner indenfor EU, der nødvendigvis må betragte dette som en vigtigt kilde til befolkningstilvækst.
Det er afgørende at videreføre disse beregninger sammenhængende gennem det næste århundrede. Fremtidige generationer vil ikke kunne forstå hvis vi lod dem i stikken ved vores skødesløshed. De har ingen chance for at reparere på resultatet af vores langsomme hjernevirksomhed. (Eller med andre ord: Hvad tror du tyrker og folk fra Yemen ville gøre, hvis skandinaver begyndte at ekspandere inden for deres lande?) Husk: Japan accepterede tre vietnamesiske bådflygtninge, USA nogle millioner, og Niedersachen – i et voldsomt overbefolket Vesteuropa – omkring 40.000 af dem. Og hvis du vil møde afrikanske indere, fra da Idi Amin blev udvist af Uganda, vær da venlig at komme til Mariestad, en lille svensk by med 16.000 indbyggere ved søen Värnern.

(Stanislaw Lem: Nogle undladelser resulterer i forfærdelig mangel på konsekvens)

Michael & Jørn

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home