19.10.05

Invitation

Nordic Information


Invitation:

To økonomer, to læger, en computer-scientist og en psykolog inviteres foreløbig til at deltage i netkonference. Initiativet til konferencen blev taget efter undertegnede Jørn Ebbe Vig har fået adskillige henvendelser om befolkningsstatistiske spørgsmål fra Norge og Sverige og Danmark i år. Senest en forespørgsel fra dansk prof. dr. phil. om helt konkret projekt - beskrevet nedenfor over Helmuth.

[Fordi mindst én af deltagerne mig bekendt fortrækker engelsk - vedkommende er immigrant fra Tyskland - skal vi beslutte om udvekslingen skal foregå på engelsk eller nordisk.]

I hvert tilfælde indtil vi har fået en klar afgrænsning af data-behovene og tilsvarende registratur vil jeg lade spørgsmålene cirkulere blandt disse kompetente norske, svenske og danske deltagere. At bloggen har fået navnet 'danskere' har ikke noget med projektet at gøre; men er inspireret af de mange nye begreber, om hvis indhold, der ofte hersker en del tvivl, 'nydanskere', 'gammeldanskere' og andet. For nyligt afslørede en journalist angiveligt med videnskabs-teknisk tillægsuddannelse på den danske Berlingske Tidende, at han ikke vidste, at en 'dansker' faktisk er defineret i den danske lovgivning. Herefter mente vi det passende at reservere 'danskere' hos Google, i øvrigt også 'nytdanmark' og 'informationomdanmark'.

Hermed begyndelsen til netkonference om registerbaseret multi-population-adjustment. Dette kunne være den foreløbige arbejdstitlen. Andre forslag er velkomne. Begrundelsen for at lægge udvekslingen af informationer på weblog er udover sikkerheden (beskrevet på bloggen: se nedenfor):


  • I Norge svarer den befolkningstatistiske opbygning meget til den danske. Her er udviklingen forskudt 8-10 år i forhold til problemstillinger i Danmark. Myndighederne har ikke haft noget effektiv modspil før indtil fornylig. Man offentliggør fortsat norske befolkningsprognoser, der end ikke medtager immigranterne som variabel. Der forelligger ikke officielle fertilitetsmål for immigranter, og kriminalstatistikken har tilsvarende mangler som den danske.
  • I Sverige er immigrantandelen inklusiv de naturaliserede og deres børn henved 2 mill. udaf en befolkning på godt 9 mill. Befolkningsstatistikken i Sverige er mere troværdigt beskrivende i forhold til virkeligheden, idet oprindelsen via forældrene er direkte indbygget i end del af opgørelser. F.eks kriminalstatistiske oplysninger fordelt på svenskere og immigranter efter oprindelse er derimod nærmest uhørte i Sverige, fordi emnet desværre er indsyltet i politisk korrekthed. Den samlede fertilitets og samlede dødeligheds fordeling på svenske og immigranter efter oprindelse er lige så ubeskrevet i Sverige som i Norge og Danmark. De ansatte ansvarlige på Danmarks statistik har bekræftet siden 1999, at fertiliteten ikke opdeles på danskere og andre, hvorimod den ministeransvarlige fortsat i 2004 hævdede, at danskernes fertilitet er den samlede opgjorte fertilitet i Danmark. Han viderebragte sågar fejlbehæftede oplysningerne om immigranternes fertilitet.

Jørn

Fint nok med en blog, og at du lægger svaret der.Det glæder mig, at andre tilsyneladende også er interesseret i korrekte informationer om immigration (såvel som om alle andre forhold).Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen: Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.Til dette projekt skal jeg som udgangspunkt bruge korrekte data om antal DK indvandrere, hvor de kom fra, hvordan de har reproduceret sig (herunder nuværende antal, alder osv.), og deres øvrige leveomstændigheder (uddannelse, erhvervsstatus, indtjening, kriminalitet mv.), alt set i forhold til "gammeldanskere".Mit spørgsmål til dig går især på hvad den korrekte fremgangsmåde er for etablering af sådanne immigrantdata - givet foreliggende (eller etablerbare) oplysninger i Danmarks Statistik mv.Måske ville det være rationelt samtidigt at udvide projektet til Svenske og Norske forhold, om nogen herfra ville være interesseret i at deltage. Problemstillingen er formentlig fælles et godt stykke hen ad vejen.
vh
Helmuth

Jeg har svar på din email af den 18. klar senest den 21. oktober.

Indtil da:
Vil først sikre mig at have forstået dine spørgsmål fuldud. Dernæst vil jeg foreslå, at den eventuelle affødte kommunikation herom, i hvert fald til en afklaring af problemstillingen måtte kunne foretages, sker via en herfra indrettet netside. Jeg får adskillige henvendelser fra kompetente personer i Norge og Sverige om tilsvarende eller lignende spørgsmål, og nogle af disse har grund til at opfatte email-kommunikation om emnet som usikker eller umulig i forhold til arbejdsplads e. lign. På den baggrund er endog en synergi-effekt at høste, hvis kommunikationen foregår på en såkaldt weblog. Jeg har til det etableret en blog på Googles: http://www.danskere.blogspot.com/
Herved opnås, at afklarings-/afgrænsning-fasen eventuelt kan koordineredes, og jeg på en forholdsvis nem måde får lejlighed til orientere samlet om, hvad jeg kan tilbyde, hvad jeg eventuelt må afvise, og hvilke ressourcer det forudsætter. Fordelen ved en weblog er derudover, at der kommunikeres direkte over en formmail til bloggen. Deltagerne er i givet fald indtil videre en dr. med., Norge, en ph-d. i Computer Science, Norge, en dr. med., Sverige, en dr. phil., Danmark og undertegnede Jørn Vig, Danmark. Der er mikroskopisk chance for at andre kan finde bloggen via urlen/emnet på en søgemaskine; men uden en markedsføring af bloggen er risikoen selvsagt minimal. Og vil nogen blande sig unødigt, så smider jeg dem af. Der er i grunden intet hemmeligt at konferere om, men emnet er politisk ukorrekt. Ved selvvalgt signatur under hver mail kan kommunikationen faktisk helt anonymiseres for alle undtaget undertegnede, hvis man ønsker dette. Jeg kan se jeres e-mail-adresser under bloggen, fordi jeg oprettede den. Og jeg holder tæt.

Det er faktisk en bekvem måde at afholde konference på.

Der følger på anførte blog (se urlen ovenfor):

  • Oplæg om afklaring vedr. Helmuths forespørgsel (senest den 21. oktober 2005)
  • Oplæg om officiel kriminalitetsopgørelse for Danmark, oktober 2005
  • Helmuths forespørgsel, 18. oktober 2005
  • Bjarnes henvendelse, februar 2005
  • Michaels' oplæg om demographic emne, februar 2005
  • Michaels og Jørns bidrag om demografien i EU, januar 2004

PS: Jeg har lagt mit svar til dig på bloggen med din godkendelse.

vh
Jørn

PS:Ovenstående bliver straks uploaded til bloggen (se ovenfor)

http://informationomdanmark.blogspot.com/

(Politisk Ukorrekt Økonomi og Statistik)

http://lilliput-information.blogspot.com/

(International Economics and Statistics)

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Blev der bevilget til det beskrevne projekt

14 maj, 2006 20:40  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home