23.10.05

Opklaring og taktik

Kære Helmuth

Når du nævner du tidligere har talt med XXXXXX om at få de nødvendige data på en tilfredstillende form, så skal det nævnes at en suppleret statsborgerskabsopgørelse efter forslaget:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning:

Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk
statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

...forudsætter en række korrekt nyopstillede kørsler hos CPR, flere af dem for en lang årrække.
Det drejer sig ikke blot om data om 'statsborgere' eller 'indvandrere' og 'efterkommere', der skal bringes på en anden form (jf. XXXXXX). Inden du eventuelt spørger XXXXXX igen, skal du vide, at han umiddelbart før han valgtes til Folketinget afsluttede nogle arbejder sammen med to andre på Socialforskningsinstituttet den 5. november 2000; disse arbejder trak desværre også spor (se næste afsnit). Fordi det havde vital betydning at få sagt sandheden om de fjerntfremmedes fertilitet netop på tidspunktet for udgivelsen af disse arbejder, da det fortsat haltede hos DS med den officielle erkendelse, var jeg nødt til at kommentere det, der kom ud af hans arbejde på: http://www.lilliput-information.com/fert.html

[Som du vil forstå vil XXXXXX nødig høre noget positivt om noget herfra]

De lave fertiliteter puppede herefter up én gang mere om forholdene i København:
Den 7. januar 2004 proklamerede gratisavisen MetroXpress på forsiden, at ”Nydanskere føder færre børn”. Kultursociolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen, påstod med Københavns Statistiske Kontor som kilde, at indvandrernes efterkommere hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Danmark og føder lige så få børn som danskerne. Hermed mente hun, at en ”myte” var aflivet. Stort set alle medier berettede i dagens løb med begejstring om den aflivede myte.

I Søndagsavisen 25.01.2004 aflivedes aflivningen, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 07.01.2004, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed.
Kilde: Søndagsavisen 25.01.2004.

IoD: Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyser. Connies rapport er stærkt fejlbehæftet. Årsagen er bl.a., at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser.

[Du skal vide forud for et eventuelt møde, at XXXXX løb med på den såkaldte Eva Smidtske kriminologiske beskrivemåde for kriminaliteten - Interpol og det danske politi mener fortsat noget andet - , så ham har jeg også måttet træde over tæerne : http://www.lilliput-information.com/plov.html . Ja, erhvervs- og økonomiminister XXXX talte også usandt og blev eksponeret, som oplyst i sidste brev]

Vi må naturligvis have renset gennemgangen/bilaget her for alt kontrovertielt og personnavne. For eksempel foreslog jeg nogle ressourcekilder (landspatientregistret plus to registre mere) i stedet for at anføre noget om mandtimer og kroner. Her har jeg vist blandet mig i statens overordnede prioritering og kan få bl.a. lægeforeningen på nakken, hvis det lægges frem (siger mine erfaringer mig fra centraladministrationen, hvor jeg var ansat i 6½ år). Der skal nok luges ud i nogle af bemærkningerne tilsidst, i alt fald vil jeg foreslå de gøres mindre robuste.

Såfremt du har behov for at sikre dig, at befolkningsoptællingerne/datagrundlaget sker/udtrækkes korrekt efter ovenfor a.b.c.d. og vil have kontrolleret at materialet/befolkningsbeskrivelsen er korrekt, står jeg gerne til rådighed som konsulent i Info-Stat (i eller uden for ansøgningen) og fremover med ansøgningen for såvidt angår populationsbeskrivelserne/datagrundlag i bilag efter behov. Mere end to mand i tre måneder (fraregnet ventetid) kan jeg ikke forestille mig, der skal bruges på populations/data/beskrivelserne, når vi forudsætter CPR-udtræk uden for beregning.

Jeg skal sluttelig rette en misforståelse mere i gennemgangen/bilaget. Fik i går oplyst, at der var ikke mindre end tre ansat på DS med navnet Lars Pedersen fra omkring 1991. Lars Haagen Pedersen, DREAM-gruppen, var dog ikke én af dem. Derfor foreslår jeg 'Haagen' og Lars Haagen Pedersens adresse fjernet - angivet med rødt i det returnerede Word-doc.

[Håber du iagttager tingene i kantet forud for eventuelt møde/kontakt med nogle af de ansvarlige]

vh
Jørn

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home